Isoleren

Isoleren is de eerste en beste stap die je kunt zetten bij het verduurzamen van je woning. Alle energie die niet weglekt, hoef je niet opnieuw aan je woning toe…

Lees verder Isoleren

Duurzame energie opwekken

Duurzaam opgewekte energie gebruikt geen fossiele brandstoffen en brengt dus geen nieuwe CO2 in de lucht. Het is energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van zon, wind, getijden…

Lees verder Duurzame energie opwekken

Energiecooperatie Woerden Energie van start

Woerden heeft sinds begin dit jaar een energiecoöperatie, onder de naam Woerden Energie. Deze coöperatie heeft als doel om de transitie naar een energieneutraal Woerden in 2030 te helpen realiseren. Woerden…

Lees verder Energiecooperatie Woerden Energie van start

ANBI

ANBI Duurzaam Woerden heeft sinds 1 januari 2019 de status van ANBI-instelling. Er zijn daardoor fiscale voordelen verbonden aan donaties. Op deze pagina van de belastingdienst vindt u alle informatie die voor…

Lees verder ANBI

Disclaimer

Disclaimer Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.duurzaamwoerden.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Duurzaam Woerden. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de…

Lees verder Disclaimer

Financiële mogelijkheden verduurzamen eigen woning

Bij het verduurzamen van een woning  of tuin speelt ook geld een rol.Er moeten investeringen gedaan worden en als het goed is, worden de jaarlijkse (energie-) kosten daardoor lager. Met die besparing kunnen de…

Lees verder Financiële mogelijkheden verduurzamen eigen woning

Social catering

In samenwerking met supermarkten en De Hall Burgerei & Zakenlui is een project opgezet om met etenswaren die de uiterste verkoopdatum hebben bereikt, maaltijden te bereiden voor de klanten van de voedselbank in…

Lees verder Social catering