ANBI

Duurzaam Woerden heeft sinds 1 januari 2019 de status van ANBI-instelling. Er zijn daardoor fiscale voordelen verbonden aan donaties. Op deze pagina van de belastingdienst vindt u alle informatie die voor u als donateur van belang is.

Algemene informatie over de stichting en haar bestuur vindt u hieronder, evenals de statuten en het beleidsplan. Bij vragen kunt u met ons contact opnemen via info@duurzaamwoerden.nl

Doelstelling
De stichting Duurzaam Woerden heeft ten doel: het bevorderen van duurzaamheid in Woerden en omliggende plaatsen in de meest brede zin van het woord.
(art. 2 van de Statuten)

Contactgegevens
Stichting Duurzaam Woerden
Adres bestuur:
Waaloord 5
3448 BD Woerden
Telefoonnummer: 06-22 46 12 07
E-mail: info@duurzaamwoerden.nl

Fiscaal nummer (RSIN nummer)
858163974

Kamer van Koophandel nummer
70150974

Bestuurssamenstelling
Dhr. A.C.W. Albers, voorzitter
Dhr. H. Bakker, penningmeester
Mw. M.C.J. Mulder, secretaris

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Statuten
Voor de statuten, klik hier

Beleidsplan
Klik hier voor het meest actuele document.

Jij kunt ons helpen door een donatie te doen, dit kan zowel particulier als zakelijk.