Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, waarin werd gevraagd om bij het aanbrengen van de kadebeschoeiing langs de bastions aan de Hogewal en de Torenwal zorgvuldig met de biodiversiteit om te gaan en bij dit project samen te werken met de natuurorganisaties van Woerden. Klik hier voor de tekst van de unaniem aangenomen motie.

Op 18 juni 2024 heeft  het gemeentebestuur een besluit aan de gemeenteraad gestuurd. Klik hier voor de tekst.

Hierop hebben de diverse natuurorganisaties van Woerden in een gezamenlijke brief gereageerd en hun zorg uitgesproken dat geen recht wordt gedaan aan de strekking van de motie van 12 oktober, zowel wat betreft de samenwerking, als wat betreft het behouden van de biotoop. Klik hier voor de reactie van de natuurorganisaties.

 

> Dit vind je vast ook leuk

Geef een reactie

> Dit vind je vast ook leuk