Bij het verduurzamen van een woning  of tuin speelt ook geld een rol.

Er moeten investeringen gedaan worden en als het goed is, worden de jaarlijkse (energie-) kosten daardoor lager. Met die besparing kunnen de investeringen in een aantal jaren terugverdiend worden. Daarna ben je dus goedkoper uit.

Hoe kun je de investeringen betalen?

 1.  Eigen geld
 2.  Hypotheek verhogen
 3.  Duurzaamheidshypotheek
 4.  Duurzaamheidslening
 5.  Subsidies
 6.  Fiscale voordelen

Let er wel op dat er per maatregel / initiatief een aantal randvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld of je eigenaar van de woning bent,  of er niet al andere subsidies e.d. zijn aangevraagd enzovoort.

1. Eigen geld

Omdat de rente op dit moment erg laag is, is het slim om eigen geld te gebruiken om energiebesparende maatregelen mee te betalen. Het rendement op een spaarrekening is rond de 0%. Als je het investeert in duurzaamheidsmaatregelen, heb je een hoger rendement, omdat je anders geld tegen een hogere rente zou moeten lenen.

2. Hypotheek (over)sluiten of verhogen

Je kunt energiebesparende voorzieningen meefinancieren in je hypotheek. Sinds 2018 kun je maximaal 100% van de waarde van de woning aan hypotheek krijgen. Als je je huis energiezuiniger wilt maken dan gelden er andere regels. Je kunt dan tot 106% van de waarde van de woning lenen. Je moet het bedrag boven de 100% dan wel besteden aan energiebesparende maatregelen. Een mogelijk nadeel kan zijn, dat de inschrijving van je hypotheek verhoogd moet worden bij de notaris, maar bij de aankoop van een huis zijn dit geen extra kosten. Vraag je bank naar de mogelijkheden.

Er zijn ook steeds meer geldverstrekkers die een korting geven op de hypotheekrente als je een energiezuinig huis koopt. Of als je energiebesparende maatregelen doorvoert. De mogelijkheden en voorwaarden verschilt per geldverstrekker. Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen.

3. Groen- of verduurzamingsdepot

Een alternatief voor duurzaamheidsmaatregelen is het sluiten van een depot al dan niet naast je huidige hypotheek. Uit het depot kan tot € 25.000 aan energiebesparende maatregelen getroffen worden voor je woning. Dit is voor de meeste huizen meer voldoende financiële ruimte. De rente is veelal gelijk of soms lager dan je bestaande hypotheekrente. Omdat de rentevergoeding op het depot gelijk is aan de hypotheek, betaalt je geen rente als je nog niets uit het depot hebt gebruikt. Het depot blijft 2 jaar voor u beschikbaar. Als je het niet of gedeeltelijk gebruikt, lost de bank het saldo af op de hypotheeklening. Het duurzaamheidsdepot eigenlijk werkt hetzelfde als een bouwdepot. Ook hier kan het nadeel zijn dat een notaris moet worden ingeschakeld als er geen ruimte is tussen de bestaande lening en de hypothecaire inschrijving. Je hypotheekadviseur kan je ook hier meer over vertellen.

4. Duurzaamheidslening

 • Een van de initiatieven van de overheid is de Energiebespaarlening. Via deze lening kun je voor het toepassen van energiebesparende maatregelen een bedrag van € 2.500 tot € 25.000 lenen tegen een gunstige rente.Wil je je huis renoveren tot een ‘nul op de meter’ woning dan kun je zelfs tot €50.000 lenen. De Energiebespaarlening moet je, afhankelijk van de hoogte van het bedrag binnen 7, 10 of 15 jaar terugbetalen. Dit is sneller dan bij een hypotheek, die mag je namelijk in 30 jaar terugbetalen.
 • Voor 2019 heeft de gemeente Woerden ook een duurzaamheidslening beschikbaar. U kunt tegen een lage rente tussen de € 2.500 en € 15.000 lenen voor tal van duurzaamheidsmaatregelen. Kijk hier voor meer informatie over deze lening. Er is een beperkt budget en de aanvragen worden op volgorde van indiening behandeld.

5. Subsidies

ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie)

Je kunt van de Rijksoverheid aantrekkelijke subsidies krijgen voor een:

 • Warmtepomp. De subsidie varieert van 1.300 tot 3.400 euro, afhankelijk van type en vermogen.
 • Zonneboiler. De subsidie hangt af van de omvang, bijvoorbeeld 1.100 euro voor een zonneboiler voor 4 personen.
 • Pelletkachel. Een subsidie van 500 euro voor een kachel die één ruimte verwarmt, en een subsidie vanaf 1.400 euro voor een pelletkachel-cv voor verwarming van de hele woning.
 • Biomassaketel. Het subsidiebedrag begint bij 2.500 euro.
 • Isolatie. De subsidie bedraagt 20% van de kosten, mits je twee isolatiemaatregelen neemt. Kijk voor de regeling op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/subsidie-isolatie-huis.

Voor appartementseigenaren is er ook subsidie voor isolatie. De Vereniging van Eigenaren (VvE) van jouw appartement kan voor een combinatie van isolatiemaatregelen subsidie krijgen. Ook is er subsidie voor energieadvies en begeleiding van het proces binnen de VvE om tot besluiten over energiebesparing te komen. Let op: de isolatiesubsidie moet je vooraf aanvragen, niet na uitvoering. Lees verder op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Er zijn thans geen gemeentelijke of provinciale subsidies voor verduurzaming.

6. Belastingaftrek

Bij de aanschaf van zonnepanelen mag de BTW op de aanschaf van panelen en de installatiekosten worden teruggevraagd. Je wordt dan geregistreerd als ondernemer (als je dat nog niet was). Zie voor de formulieren en werkwijze: Belastingdienst.
Lees meer op milieucentraal.nl.

Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon. Nu is het lage btw-tarief 6 procent in plaats van de normale 21 procent. Ook in 2019 blijft het lage btw-tarief voor deze werkzaamheden gelden. Wel is het tarief in 2019 naar 9% gegaan. Als u daarna de boel laat overschilderen, geldt daarvoor ook het BTW-tarief van 9%.

Jaarlijkse kosten

De jaarlijkse kosten die je moet betalen betreffen de rente en aflossing van de lening die je hebt afgesloten om de duurzaamheidsmaatregel te nemen. En als je het met eigen geld hebt gefinancierd, gaat het om het bedrag dat je jaarlijks opzij zet om je gespaarde geld weer op het oude peil te brengen.

Daarnaast zal er onderhoud aan de apparatuur en installaties nodig zijn. Tenslotte zullen na verloop van tijd vervangingsinvesteringen moeten worden  gedaan. Maar dan begint de cyclus dus eigenlijk weer opnieuw: investeren en rente en aflossing betalen.

Het is wijs om bij elke duurzaamheidsmaatregel te laten voorrekenen hoeveel energie je ermee bespaart. Dat kun je herleiden tot een bedrag dat je niet hoeft uit te geven aan energiekosten. De periode dat je de besparing gedurende een aantal jaren inzet om de duurzaamheidsmaatregel mee af te lossen, noemen we de terugverdientijd. Voor LED-verlichting is die terugverdientijd korter dan een jaar. Voor zonnepanelen ligt de terugverdientijd op ca. 7 jaar. Isoleren varieert van 4 tot 10 jaar (afhankelijk of je dak, spouwmuren, ramen of vloer isoleert).

Kijk bij Milieu Centraal voor een indicatie per soort maatregel.

Een rekenvoorbeeld

 1. Besparing is structureel, rente en aflossing is tijdelijk
 2. Als je geen gas meer gebruikt, kun je de meter laten afsluiten en betaal je ook geen nullast (vastrecht en transport) meer
 3. Gas kost  66  cent per m3 (gas wordt de komende jaren duurder, stroom niet)
 4. Elektriciteit kost ca. 21 cent per kWh
 5. Een m3 gas levert ongeveer 7 kWh aan energie (dus elektriciteit is twee keer zo duur, 2x € 0,66 = 7 x € 0,21)
 6. Bereken de terugverdientijd van een investering
  1. Bijv. investering  € 1.000
  2. Besparing op stroom 500 kWh per jaar
  3. Terugverdientijd: € 1.000 / (500 kWh x € 0,21) = 10 jaar

Ondersteuning

 • Het burgerinitiatief Duurzaam Woerden kan helpen om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden interessant zijn. Neem daarvoor contact op met info@duurzaamwoerden.nl.
 • Gemeente Woerden. Neem contact op met duurzaam@woerden.nl.

> Dit vind je vast ook leuk

Geef een reactie

> Dit vind je vast ook leuk