Gemeente gaat online verder met inwoners in gesprek

De gemeente Woerden onderzoekt samen met inwoners en ondernemers hoe en onder welke voorwaarden het technisch mogelijk en maatschappelijk aanvaardbaar is om grootschalig duurzame energie op te wekken.

Het onderzoek is gestart in januari en loopt tot en met de zomer van 2020, verdeeld in drie fasen. De eerste fase (straatgesprekken, online enquête en inloopavonden) is afgerond. In fase 2 wil de gemeente op basis van de resultaten uit de eerste fase een aantal keuzes voorleggen aan haar inwoners. Vanwege de coronacrisis verloopt dit onderdeel iets anders dan gepland. Op 21 april organiseert de gemeente een online webinar om kennis en informatie op te doen. Vervolgens zijn er op 12 en 20 mei online sessies waarin iedereen kan meepraten over de te maken energiekeuzes. Daarnaast wordt een online enquete gehouden voor diegenen die de sessies niet kunnen bijwonen.

Aanmelden voor de online sessies kan via deze link. De enquete is te vinden via deze link. Kijk op www.woerden.nl/duurzameopwek voor meer informatie.

> Dit vind je vast ook leuk

Dit bericht heeft 1 commentaar

  1. Mark

    De avond van het energiecafé vond ik een goede avond. Ik was bang voor heel veel tegen. Tegen windmolens, tegen zonneparken, tegen biomassa centrales, tegen het verdrijven van de auto met verbrandingsmotor, etc. We zijn zo veel tegen…. Maar er werd eigenlijk heel duidelijk gepresenteerd hoe alle nederlandse gemeenten voor juni dit jaar hun bijdragen aan de klimaattafel gebouwde omgeving moeten indienen. De avond van het energiecafé ging dus over zonne installaties, groter dan 50 panelen en windmolens. Er werd van uit gegaan dat we dit rapport kenden. https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/7a/11/7a11f593-ac17-40b4-8d2b-c49c4c2ec308/u16_def_rapport_energieanalyse.pdf Maar – in de tijd – over hoeveel zonnepaneel installaties of windmolens het dan zal gaan. Dat is mij nog niet duidelijk geworden.

Geef een reactie

> Dit vind je vast ook leuk