Bij het verduurzamen van een gebouw of terrein speelt ook geld een rol.

Er moeten investeringen gedaan worden en als het goed is, worden de jaarlijkse (energie)kosten daardoor lager. Met die besparing kunnen de investeringen in een aantal jaren terugverdiend worden. Daarna ben je dus goedkoper uit.

Hoe kun je de investeringen betalen?

1. Eigen geld
2. Crowdfunding door leden
3. Banklening (met Garantiestelling door Stichting Waarborgfonds Sport)
4. Energiefonds Utrecht
5. Subsidies
6. Fiscale voordelen

Let er wel op dat er per maatregel / initiatief een aantal randvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld of je eigenaar van het complex etc. bent, of er niet al andere subsidies e.d. zijn aangevraagd enzovoort.

1) Eigen geld

Omdat de rente op dit moment erg laag is, is het slim om eigen geld te gebruiken om energiebesparende maatregelen mee te betalen.

2) Crowdfunding door leden

Vaak willen leden van de sportclub wel bijdragen aan investeringen om gebouwen en terreinen te verbeteren. Crowdfunding is geld ophalen bij je leden (en andere vrienden). Dit kan als een gift, maar ook als een lening. Crowdfunding vraagt wel een grondige voorbereiding en aanpak. Kijk op de website www.crowdfundwijzer.nl voor diverse soorten crowdfundingorganisaties. Een specifieke website voor inzamelen van geld is www.doneeractie.nl.

3) Banklening voor verduurzaming

Sportstichtingen en –verenigingen krijgen bij SWS een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen. Met zo’n garantie is het eenvoudig om een lening bij een bank te krijgen, omdat de bank dan geen risico meer loopt.

 • Private banken.
  • Banken zoals de Rabobank zijn, dankzij het SWS, ook meer dan bereid om een lening te verstrekken tegen een gunstig tarief. Maak een afspraak met de bank over precieze tarieven en voorwaarden.
  • Als er een hypotheek op het pand is genomen, dan bestaat de mogelijkheid om de hypotheek te verhogen  ter financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Vraag je bank naar de mogelijkheden. Een mogelijk nadeel kan zijn, dat dit via een notaris moet lopen.
  • Een alternatief is om speciaal voor duurzaamheidsmaatregelen een hypotheek af te sluiten. Dit kan als er geen hypotheek (meer) op het gebouw zit, of als er sprake is van een flinke overwaarde. Ook hier is het verstandig contact met je bank op te nemen. Ook hier kan het nadeel zijn dat een notaris  moet worden ingeschakeld.

4) Energiefonds Utrecht (EFU).

 •  Dit fonds geeft leningen voor o.a. sportverenigingen, tegen zeer gunstig leentarief. Thans ligt deze rente rond de 1,65%, ongeveer gelijk met de overheidstarieven. Kijk op hun website voor meer informatie.

5) Subsidies

Er zijn verschillende subsidies die mogelijk interessant zijn.

 • EDS. De belangrijkste is de Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) subsidie. Deze is speciaal voor sportverenigingen, en tot 25.000 euro is de subsidie zo goed als gegarandeerd. Vanaf 25.000 euro (tot maximaal 125.000 euro) wordt er aanvullende informatie gevraagd. Als de genomen maatregelen worden gebaseerd op een energieadvies, kan 500 euro extra subsidie worden verkregen.
 • MIA/VAMIL. Het RVO heeft subsidies voor bepaalde maatregelen (die op deze lijststaan). Het geld kan worden terugverdiend door de investering via deze speciale regeling af te trekken van uw ondernemersaangifte. daardoor ontstaat extra belastingaftrek.
 • EIA. Dit is ook een investeringssubsidie van de RVO. Meer info: Website RVO/EIA
 • Natuur / Milieu Federatie Utrecht (NMU). Het NMU biedt onder andere energiescans aan (in samenwerking met Energy-U) en ze zijn ze bezig met een project voor aanleg van ledverlichting. Dit laatste is meer ondersteuning, en niet direct subsidie.

6) Fiscale voordelen

Bij de aanschaf van zonnepanelen mag de BTW op de aanschaf van panelen en de installatiekosten worden teruggevraagd. Je wordt dan geregistreerd als ondernemer (als je dat nog niet was). Zie voor de formulieren en werkwijze: Belastingdienst.
Voor sportclubs mag alleen het deel van de investering worden afgetrokken waarvoor ook weer belaste activiteiten worden ondernomen. Sport is vrijgesteld, maar bijvoorbeeld de kantineomzet niet. Zie hiervoor De Centrale BTW-teruggave.

Ondersteuning

 • Het burgerinitiatief Duurzaam Woerden kan helpen om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden voor sportclubs interessant zijn. Neem daarvoor contact op met info@duurzaamwoerden.nl.
 • Gemeente Woerden. Bij de beleidsmedewerker Sport Kristel Soede, of Benjamin Gerritsen kan ook een verzoek worden gedaan voor ondersteuning. Bijvoorbeeld als het gaat over advies, netwerk enzovoort. Neem contact op via duurzaam@woerden.nl.

Overige informatie

 • Salderen: afhankelijk van of de sportclub een groot of kleinverbruiker is, kan de ISDE (grootverbruiker) of de salderingsregeling (kleinverbruikersregeling) worden ingezet. Bij de laatste krijg je “korting” op je energierekening als je terug levert aan het net. En als je de eerste hebt krijg je een vastgesteld bedrag per opgewekte kWh.
 • Uitbesteden: je kunt ook de investering uitbesteden. Er zijn verschillende bedrijven die deze dienstverlening leveren. Zij doen dan de investering en verzorgen de installatie. Zo leggen zij bijvoorbeeld de led-verlichting aan zonder kosten. Je betaalt dan een aantal jaren de totaal opgeleverde besparing aan het bedrijf en na deze periode blijven de lampen (of de andere investering) van de sportclub en is dus ook het besparingsvoordeel voor de club.
 • Er zijn verschillende partijen die zich richten op sportclubs.

www.energieestafette.nl
www.sportiefopgewekt.nl
www.onzeclubkracht.nl
www.softs.world
www.energiekeregio.nl

Ook is deze brochure erg interessant. Hierin staat allerlei informatie over het verduurzamen van sportaccommodatie.

> Dit vind je vast ook leuk

Geef een reactie

> Dit vind je vast ook leuk