Duurzaam opgewekte energie gebruikt geen fossiele brandstoffen en brengt dus geen nieuwe CO2 in de lucht. Het is energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van zon, wind, getijden of warmte uit de aarde, lucht of water.

Een belangrijke stap is daarom te stoppen met het gebruik van gas, kolen en olie. Dat zijn fossiele brandstoffen. Er zijn inmiddels alternatieven om in plaats van gas elektriciteit te gebruiken voor verwarming van de woning, het (douche)water en koken. Kijk bij het plan van aanpak hoe je dat kunt doen.

Duurzame energie opwekken kan op twee manieren.

1. Zelf doen

Om zelf duurzaam energie op te wekken, kun je gebruik maken van

  1. zonnepanelen
  2. aardwarmte
  3. warmte uit de lucht (via een warmtepomp)

Energie-opslag
Als je zelf energie opwekt, ben je afhankelijk van de weersomstandigheden. De zon moet schijnen, het moet waaien. En omdat dit niet altijd het geval is, blijf je afhankelijk van energie die je elders inkoopt. Een oplossing die in de maak is, is het opslaan van elektrische energie in accu’s. In de Uithof staat zo’n modelwoning. En ook de Arena in Amsterdam maakt hiervan al gebruik.

2. inkopen bij een ander

Inkopen bij een ander kan op diverse manieren.​

1. inkopen bij een duurzaam energiebedrijf

Bekijk dit overzicht om een energiebedrijf te kiezen dat hoog scoort op de duurzaamheidsladder.
Dit onderzoek is gedaan door de Consumentenbond in samenwerking met Natuur&Milieu en WISE. Klik hier om naar hun informatiepagina te gaan.

2. Inkopen in de eigen regio

Er zijn particulieren en ondernemingen die meer duurzame energie opwekken dan ze zelf nodig hebben.  Van de Bron is een organisatie die deze regionale partijen met elkaar verbindt. De enige beperking is dat de deelnemende partijen in dezelfde of naastliggende postcode wonen.  Dit wordt de postcoderoos genoemd. Klik hier om meer te lezen over dit postcoderoos-system en een mogelijke leverancier te vinden.

3. Deelnemen in een coöperatie

Duurzaam Woerden onderzoekt de mogelijkheid om een lokale coöperatie op te richten. Hierin kunnen particulieren, maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers onderling duurzame energie uitwisselen. Een coöperatie heeft niet het nadeel van een postcoderoos-systeem, omdat iedereen die lid is van de coöperatie afspraken met andere leden kan maken. Belangstelling om mee te helpen een coöperatie op ter richten? Stuur dan een mailtje naar info@duurzaamwoerden.nl.